HANOI SEWING MACHINE

Cung cấp phụ tùng máy may, phụ liệu may mặc giá tốt...

Link bán hàng Shopee: https://shopee.vn/maymayhanoi

Link bán hàng Sendo: www.sendo.vn/shop/maymayhanoi

Centrer- nd

01. Hướng dẫn sử dụng chân vịt giả vắt sổ

02. Hướng dẫn sử dụng chân vịt cuốn biên

03. Hướng dẫn sử dụng chân vịt tra khóa giọt lệ

04. Hướng dẫn sử dụng chân vịt đính cúc

05. Hướng dẫn sử dụng chân vịt nhún

06. Hướng dẫn sử dụng chân vịt cuốn biên

07. Hướng dẫn sử dụng chân vịt viền mép 1/4inch

08. Hướng dẫn sử dụng chân vịt bọc viền

09. Hướng dẫn sử dụng chân vịt tra khóa thường

10. Hướng dẫn sử dụng chân vịt viền lai, dấu mũi

11. Hướng dẫn sử dụng chân vịt trục lăn, may dày

12. Hướng dẫn sử dụng chân vịt thêu tự do

13. Hướng dẫn sử dụng chân vịt thêu nổi

14. Hướng dẫn sử dụng chân vịt bọc viền sắt

15. Hướng dẫn sử dụng chân vịt thêu hoa

0

16. Hướng dẫn sử dụng chân vịt vắt sổ có dao cắt

0

17. Hướng dẫn sử dụng chân vịt tra khóa 2 mẫu

0

18. Hướng dẫn sử dụng chân vịt may vải mỏng

0